Stanovení podmínek pro podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

viz odkaz:EPSON082.pdf (79996)


Zápis do MŠ Smetanova proběhne dne 7.5.2020 od 9.00 do 15.00 hod.

K zápisu přineste rodný list svého dítěte a svůj občanský průkaz.

 

Veškeré podklady:

- přihlášku k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

- evidenční list dítěte, který necháte ověřit u dětského lékaře dítěte

- další informace obdržíte přímo u zápisu v MŠ.

 

  Kritéria k přijetí dítěte do MŠ jsou již k dispozici viz odkaz výše. K nahlédnutí budou rovněž v době zápisu v mateřské škole.

Přítomnost přihlašovaného dítěte u zápisu do MŠ je žádoucí.