Město Bohumín s velkým přestihem zveřejnilo prázdninový provoz městských  mateřských škol. Zákonní zástupci dětí  na svých mateřských školách nahlásili  zájem o umístění dítěte. Od 1. dubna do 15. dubna 2020 pak měli  kontaktovat zvolenou ,,cizí“ školku, kterou chtějí během prázdnin využít  a dítě zde umístit. Vzhledem k současné situaci s pandemií  posouváme tento termín přihlášek nejdříve na květen. Tradičně budou mít přednost děti pracujících rodičů.  O přesném termínu podávání přihlášek budete s předstihem informováni. Sledujte web města a web své  mateřské školy. 

Více informací viz. záložka: Prázdninový provoz


Vážení rodiče, příbuzní dětí,

na základě rozhodnutí zřizovatele je mateřská škola od pondělí 23.3.2020 uzavřena. Nikdo z nás jistě není z této situace nadšený, ale vzhledem k ochraně zdraví a životů nás všech je toto rozhodnutí nezbytné.

Již v minulém týdnu jsme přemýšleli, jak s vámi a vašimi dětmi neztratit v tomto nelehkém období kontakt. Napadlo nás využít webové stránky mateřské školy, které jsou snad pro každého dostupné. Chtěli jsme děti trošku rozptýlit, pobavit a zaměstnat. Navozili jsme si domů spoustu pracovních listů a obrázků, které jsme chtěli postupně vkládat, ale zjistili jsme, že vzhledem k porušení autorských práv takto činit nemůžeme. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli oprášit materiál z loňského roku vztahující se k projektu „Zvídálkova zahrada smyslů na dosah“. Na našich webových stránkách jsme vytvořili novou záložku: Úkoly skřítka Zvídálka.

Zde budeme pro děti vkládat dopisy s úkoly, fotografie, obrázky, apod. Je zcela na vás, jak tuto nabídku využijete. Vše je dobrovolné.

Vážení rodiče, příbuzní dětí, přátelé mateřské školy. Přejeme nám všem, ať toto nelehké období v plném zdraví přečkáme a ať se s vámi všemi co nejdříve setkáme opět v naší školičce.

Zdraví vás zaměstnanci MŠ Skřivánek.


Vážení zákonní zástupci,

od pondělí 23. 3. 2020 se uzavřou všechny mateřské školy zřizované městem Bohumín.

 

Doplňující info:

Od pondělí 23. 3. 2020 bude zajištěn dohled nad dětmi rodičů jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil a dalších pracujících rodičů, kteří prokazatelně nemají možnost postarat se o své dítě

Místo dohledu: areál MŠ a ŠD v objektu MŠ FIT na ul. Okružní č. p. 683 v Novém Bohumíně

Rozsah péče:  děti od 3 do 10 let, pobyt od 6:00 do 17:00 hodin

Stravování: v kompetenci rodičů (přinesou si děti z domova)

V  případě nutnosti využít tuto službu kontaktujte  : 731 130 721 , e mail: bolcarovicova@seznam.cz

 

Průběžně internetové stránky sledujte!!!


 

Omlouvání dětí z MŠ  a přihlašování po jejich nepřítomnosti!!!

 

 

Telefonní číslo pro omlouvání a přihlašování dětí – 734 788 677.

Toto číslo je určeno pouze pro sms zprávy !!!

 

Při omlouvání dítěte musíte uvést:

1. Jméno a příjmení dítěte

2. do kdy dítě omlouváte  - buď konkrétní datum

                                          - nebo do odvolání

 

V případě, že je dítě omluveno do odvolání je NUTNÉ jej do MŠ nahlásit

a to předcházející den nejpozději do 12.00hod. Rovněž prostřednictvím sms zprávy.

Konkrétní podmínky omlouvání a omluvný list najdete ve hlavní nabídce - složka Omlouvání dětí